วิธีแปรงฟันสำหรับคนจัดฟัน & การใช้ไหมขัดฟัน 

จัดฟันแปรงฟันยังไง

วิธีแปรงฟันสำหรับคนจัดฟัน แปรงวนรอบบริเวณ เครื่องมือจัดฟัน

แปรงด้านนอกของฟัน โดยทำมุม 45 องศา  กับแนวฟัน

แปรงด้านในของฟัน  ขยับขนแปรงไปมาตามแนวฟัน

ขยับแปรง เข้า ออก ตามแนวฟันกราม