Service

การทำฟัน ประเภทต่างๆ Dental Service

การทำฟัน ประเภทต่างๆ Service หรือ เรียกอีกอย่างว่า รายการหัตถการ
โดยคลินิกทันตกรรมคอสเดนท์ มีจุดเด่นที่สำคัญคือการเน้น “การทำทันตกรรม ความงาม”

อาทิเช่น การทำฟันปลอม รากเทียม วีเนียร์ ฟอกสีฟัน จัดฟัน Invisalign ตัดเหงือก ฯลฯ โดยงานทันตกรรมทุกประเภท

ทางคลินิกมีให้บริการ การทำฟันทุกรูปแบบ โดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทางในแต่ล่ะด้าน รวมถึงการรักษา


คนไข้จึงสามารถมาปรับเปลี่ยน

ออกแบบรอยยิ้มให้สวยได้อย่างมั่นใจ
พร้อมกับสุขภาพฟันที่แข็งแรงที่

คลินิกทันตกรรม COSDENT by SLC

คลินิกทำฟันสาขาทองหล่อ Bangkok Dental Thonglor

การดูแลรักษาคนไข้ที่ คลินิกทันตกรรมคอสเดนท์


ทันตกรรม ความงาม – ทำฟัน ทุกประเภท

Dental Service (หรือศัพท์เฉพาะทางเรียกว่า Dental Procedure)

1. Easy White (teeth whitening) –  ฟอกสีฟัน

ฟอกสีฟัน, ฟอกฟันขาว
ฟอกสีฟัน

นวัตกรรมใหม่ที่สะดวกและรวดเร็วในการทำให้ฟันขาว
โดยนำระบบการฟอกฟันคลูไลท์ เทคโนโลยีในการฟอกสีฟัน
ในการทำงานเรื่องนวัตกรรมด้านอุปกรณ์ที่ได้มาตราฐาน
เราจึงมั่นใจว่าและนำนวัตกรรมที่ทำให้ฟันขาวขึ้นภาย
ในระยะเวลาเพียง 45 นาที Easy white

โดยจุดเด่นที่แตกต่างคือระบบไฟและน้ำยา
ที่ทำให้คนที่มาทำอาจมีโอกาสไม่เสียวฟันจากการทำ

สามารถดูรายละเอียดในแบบ video ได้ที่ Youtube (คลิกเพื่อชม)


2. Orthodontics ( Teeth Straighten) การจัดฟัน

การจัดฟันถือเป็นทันตกรรมอีกสาขาหนึ่ง
ซึ่งเน้นในเรื่องการเรียงตัวของฟัน ซึ่งมีวิธีการต่างๆดังนี้
ถ้าไม่แน่ใจว่า ฟันแบบไหนที่เข้าข่ายว่าควรจัดฟัน
สามารถคลิกดูรายละเอียดเพื่อตรวจสอบได้ที่นี่

จัดฟัน, cosdentbyslc, การจัดฟัน, ดัดฟัน
จัดฟัน

2.1 การจัดฟันแบบโลหะติดแน่น (Metal Bracket)

2.2 การจัดฟันแบบ Damon

2.3 การจัดฟันแบบสีเหมือนฟัน (Ceramic or Clear Bracket)

2.4 การจัดฟันถอดได้แบบใส Clear Aligner or Invisalign

และจัดฟันอื่นๆอีกมากมายตามความต้องการของคนไข้


3. Veneer (Smile makeover) – วีเนียร์ 

cosdentbyslc, veneer, แปะฟัน, วีเนียร์, แปะฟันขาว
veneer

การสร้างรอยยิ้มใหม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนสำคัญบนใบหน้า
การปรับเปลี่ยนรอยยิ้มและลักษณะของฟัน ทั้งการสร้างให้ฟันขาวตามเชดที่ต้องการ
สร้างฟันมีขนาดใหญ่ขึ้น, ลดระดับความห่างของฟันและ
แก้ไขรูปลักษณ์ของฟันให้เป็นไปตามความต้องการ


4. การรักษาทั่วไป หรือเรียกว่า GP

ทำฟัน
การรักษาทั่วไป

คลินิกทันตกรรมคอสเดนท์  ไม่ได้เป็นเพียงคลินิกทันตกรรมความสวยงาม
แต่ยังมุ่งเน้นในการรักษาอย่างครบวงจร ฉะนั้นเราจึงใส่ใจในทุกๆด้าน
เพื่อให้คนไข้ได้รับการรักษาอย่างดีที่สุด การตรวจวินิฉัย การถ่ายภาพเอกซเรย์
การให้คำปรึกษาพร้อม การวางแผนการรักษา การขูดหินปูน
การอุดฟัน การขัดฟัน ด้วยผงขัดที่ผสมฟลูออไรด์ การถอนฟัน
โดยเราได้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละด้านเพื่อให้คำปรึกษา
และรักษาให้ตรงกับสภาพปัญหาฟันของคนไข้ให้ถูกต้องและดีที่สุด


5. PERIODONTIC หรือเรียกว่า ทันตกรรมมโรคเหงือก

การรักษาโรคเหงือก, เงหือกอักเสบ
การักษาโรคเหงือก

ทันตกรรมโรคเหงือกหรือเรียกอีกอย่างว่า โรคปริทันต์
หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าโรคเหงือกอักเสบโดยโรคดังกล่าวเป็นสาเหตุของ
อาการฟันโยกและอาจต้องถอนฟันทิ้งไปในที่สุด และยังเป็นสาเหตุของกลิ่นปากอีกด้วย
หากพบว่าเป็นควรจะรีบทำการรักษาในทันทีเพราะหากปล่อยไว้จะทำให้การรักษายากยิ่งขึ้น
เพราะหากปล่อยไว้ โรคเหงือก จะทำให้เกิดการสูญเสียฟันได้


6. crown หรือ ฟันปลอม 

crown, ฟันปลอม
crown – ฟันปลอม

ฟันปลอมหรือทันตกรรมประดิษฐ์

ฟันปลอมที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการทดแทนฟัน
ที่สูญเสียไปซึ่งมีทั้งแบบครอบฟันและสะพานฟัน


7. Dental Implant หรือ ทันตกรรมรากฟันเทียม 

รากเทียม, implant
implant

คือวิทยาการที่คิดค้นขึ้นเพื่อทดแทนการสูญเสียฟันธรรมชาติ
โดยจะฝังวัสดุที่มีรูปร่างคล้ายรากฟัน
ลงบนกระดูกขากรรไกร เพื่อช่วยให้ฟันปลอมภายในช่องปากทั้งชนิดถอดได้และ
ชนิดติดแน่นยึดเกาะได้ดี โดยอาจใช้ รากเทียม เพื่อการใส่ฟันปลอม 1 ซี่ หรือมากกว่านั้น

ประเภทของการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม

1. การปลูกรากฟันเทียมแบบทันที

2. การปลูกรากฟันเทียมแบบทันทีพร้อมครอบฟัน

3. การปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไป


8. root canal treatment หรือ การรักษาราก 

cosdentbyslc, root canal treatment, รักษาราก, รักษารากฟัน
รักษาราก

เป็นอีกสาขาหนึ่งทางทันตกรรมที่มุ่งเน้นด้านการรักษารากฟันและ
เนื้อเยื่อภายในโพรงประสาทฟัน ซึ่งสาเหตุโดยทั่วไปเกิดเนื่องมาจากการติดเชื้อ
บริเวณปลายรากฟัน หรือเกิดจากการหัก ร้าว หรือผุ
ลึกลงไปจนถึงชั้นเนื้อเยื่อภายในโพรงประสาทฟันซึ่งมีเส้นประสาทและเส้นเลือดอยู่
ก่อให้เกิดอาการปวดและบวมบริเวณนั้น บางครั้งอาจเกิดความเสียหายต่อ
กระดูกขากรรไกรหรือกล้ามเนื้อ รวมถึงการติดเชื้อและการอักเสบในโพรงฟัน
การรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงทีจึงมีความสำคัญและ
ช่วยให้ผู้ป่วยยังคงสามารถเก็บฟันซี่นั้นได้ โดยไม่ต้องถูกถอนทิ้งไป


ทันตกรรม ความงาม ต่างๆ และการ ทำฟัน รักษาทุกประเภท

ประเภทการรักษา
ประเภทการรักษา

COSDENT by SLC

ประเภทงานทันตกรรมทั้งหมดที่กล่าวมาเพื่อให้คนไข้ทุกท่านได้เข้าใจ
และรับรู้ถึงประเภททันตกรรมทั้งหมดที่คลินิกทันตกรรมคอสเดนท์มี
และการทำงานทันตกรรมโดยทีมงานทันตแพทย์ที่มีคุณภาพและชำนาญ
ในแต่ละสาขา รวมถึงบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่จะคอยดูแล
และให้บริการอย่างมืออาชีพและด้วยความเต็มใจ ประกอบกับบรรยากาศของ
ร้านที่ตกแต่งเพื่อความสบายและอบอุ่น พร้อมด้วยเครื่องมือทางทันตกรรมที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน

และที่สำคัญเรายังคำนึงถึงความสะอาดและปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
ด้วยระบบปลอดเชื้อที่มีคุณภาพ เพื่อให้คนไข้มั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลสุขภาพปาก
และฟันอย่างดีที่สุด เพื่อรอยยิ้มที่สวยงาม ลมหายใจหอมสดชื่น และการดูแลด้านทันตกรรมอย่างครบวงจร