ฟันปลอม ฟันปลอมถาวร ครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์

ฟันปลอม ฟันปลอมถาวร ครอบฟัน หรือที่ทางทันตกรรมเรียกว่า
“ทันตกรรมประดิษฐ์” (PROSTHODONTICS) ซึ่งถือว่าเป็น
ทันตกรรมความงาม (COSMETIC DENTISTRY) ซึ่งก็เป็นที่มา
ของชื่อคลินิกทันตกรรมคอสเดนท์ – COSDENT ของเราด้วย

ฟันปลอม
PROSTODONTICS – ทันตกรรมประดิษฐ์

PROSTODONTICS – ทันตกรรมประดิษฐ์ หรือการทำฟันปลอม

ถือเป็นทันตกรรมแขนงนึงของทันตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับด้านความงามหนึ่ง
ถือว่าเป็นหลักเลยก็ได้ เพราะจะเป็นการทำฟันเพื่อทดแทนฟันแท้ที่สูญเสียไป
รวมถึงการแก้ปัญหาของฟันที่ไม่สมบูรณ์ ไม่แข็งแรง แตกหัก หรือ การทำเพื่อความสวยงาม
โดยสามารถแบ่งคร่าวๆ ดังนี้


ทันตกรรมฟันปลอม (Dental Crown)

ทันตกรรมฟันปลอม
ทันตกรรมฟันปลอม

สะพานฟัน (Dental Bridge)

ทันตกรรมสะพานฟัน
ทันตกรรมสะพานฟัน

ทันตกรรมรากเทียม (Dental Implant)

ทันตกรรมรากเทียม
ทันตกรรมรากเทียม

สาเหตุและประโยชน์ของการทำฟันปลอม

การที่คนเราต้องทำฟันปลอมนั้นก็เพื่อที่จะ
– ช่วยป้องกันการเคลื่อนหรือล้มของฟันซี่ข้างเคียง
– ช่วยป้องกันไม่ให้เนื้อฟันจริงละลายไปที่ส่วนที่สูญเสียฟันที่แท้จริงไป
– ช่วยป้องกันฟันล้มหรือเอียงได้ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียฟัน
– ช่วยเสริมสร้างบุคลิกและรอยยิ้มที่สวยงาม
– ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร
– ช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการพูด
– ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาการเปลี่ยนแปลงของรูปหน้าเนื่องจากการสูญเสียฟัน

คลิกอ่านเพิ่มเติมว่า ฟันปลอมสำคัญอย่างไร


การทำรากฟันเทียม

ฝังรากเทียม
ทันตกรรมรากเทียม
การฝังรากเทียม เป็นวิธีการทางทันตกรรมที่ทำการทดแทนรากฟันที่สูญเสียไป
ด้วยการฝังรากเทียมซึ่งทำจากวัสดุไททาเนียมลงบนกระดูก
ในบริเวณที่สูญเสียฟันไป หลังจากที่รากเทียมยึดกับกระดูกได้ดีแล้ว
จึงทำการใส่ครอบฟันบนรากฟันเทียมต่อไปวิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน
เพราะสามารถทดแทนฟันได้ใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากที่สุด

ทันตกรรมฟันปลอม
ครอบฟัน
การทำครอบฟันนั้นถือเป็นฟันปลอมแบบติดแน่นชนิดหนึ่ง
สามารถทำได้ในหลายกรณี เช่น ฟันที่รักษารากฟันไว้ หรือทำเมื่อมีฟันแตก
เนื้อฟันธรรมชาติเหลืออยู่น้อย ไม่สามารถบูรณะได้ด้วยการอุด
โดยจะใช้ครอบฟันเป็นตัวเคี้ยวแทนฟันธรรมชาติ
ซึ่งตัวครอบฟันก็จะทำหน้าที่ปกป้องฟันธรรมชาติไปในตัว
นอกจากนี้ยังสามารถทำเพื่อความสวยงามในฟันหน้าได้ด้วย
การทำครอบฟันนั้นจะทำบนฟันธรรมชาติที่มีราก หรือทำบนรากเทียมเท่านั้น

สะพานฟัน
prostodontics
prostodontics
สะพานฟันเป็นฟันปลอมแบบติดแน่นอีกชนิดหนึ่งที่สามารถทดแทน
ฟันที่สูญเสียไป 1-3 ซี่ หลักการคือการทำครอบฟันบนฟัน2 ซี่ที่อยู่บริเวณหน้า
และหลังฟันซี่ที่สูญเสียไป แล้วจึงทำครอบฟันอีกซี่หนึ่งยึดเข้าด้วยกัน
ระหว่างครอบฟันทั้ง 2 ซี่ ดังนั้นเท่ากับว่าเมื่อสูญเสียฟัน 1 ซี่
จะต้องใส่ครอบฟันรวมทั้งหมด 3 ซี่

คลินิก ทัตกรรม ทองหล่อ ศูนย์ทันตกรรมครบวงจร

คลินิก ทัตกรรม ทองหล่อ ศูนย์ทันตกรรมครบวงจร ดูแลให้รอยยิ้มของคุณ สวยงามและแข็งแรง

COSDENT by SLC, MAKEOVER YOUR SMILE

วีเนียร์ การเคลือบผิวฟัน
วีเนียร์ การเคลือบผิวฟัน
ประเภทการทำฟันอื่นๆ
ประเภทการทำฟันอื่นๆ