เลเซอร์ เหงือกดำ เปลี่ยน เหงือกคล้ำเป็นเหงือกชมพู ดูสุขภาพดี

เลเซอร์ เหงือกดำ คืนความมั่นใจให้กับรอยยิ้ม ปัญหาเรื่อง เหงือกดำ หรือ black pigmented gingiva มักพบในคนที่ยิ้มเห็นเหงือก หรือที่รู้จักกันว่า Gummy Smile

โดยผู้ที่มีปัญหา เหงือกดำคล้ำ จะมีลักษณะที่สังเกตได้ง่าย คือ เหงือกมีสีคล้ำหรือดำมากกว่าคนปกติ เวลาที่ยิ้มจึงเห็นได้ง่าย ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการทำ “เลเซอร์เหงือกสีชมพู” เพื่อให้ความคล้ำจางลง กลายเป็นสีชมพูตามธรรมชาติ ด้วยขั้นตอนที่อ่อนโยนจากเลเซอร์

เลเซอร์ เหงือกดำ
เลเซอร์ เหงือกดำ ให้กลายเป็น ยิ้มชมพู

วิธีเปลี่ยนเหงือกดำให้เหงือกชมพู (video)

ที่มาของ โรคเหงือกและฟัน ปัญหาที่มีมานานและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ปัญหาเหงือกดำคล้ำ
ปัญหาเหงือกดำคล้ำ

โรคเหงือกและฟัน นอกจากจะทำให้ เจ็บ ปวด แปรงฟันลำบาก ส่งผลกระทบต่อการมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีแล้ว ยังมีเรื่องของเหงือกที่คล้ำอีกหนึ่งปัญหาที่พบบ่อยๆ

คุณต้องไม่อยากจะเชื่อว่า สำหรับ ชาวเอเชียแล้ว โดยส่วนมากมักจะมีปัญหาเหงือกดำคล้ำซึ่งอาจมาจากกรรมพันธุ์ โดยคนไทยมีปัญหาเหงือกคล้ำมากเป็นอันดับ 5 ของเอเชีย ซึ่งอาจทำให้ไม่มั่นใจในรอยยิ้มและไม่ค่อยกล้ายิ้ม โดยมีสาเหตุต่างๆดังนี้

เหงือกดำเกิดจากอะไร สาเหตุของปัญหาเหงือกดำ

 1. เหงือกคล้ำที่เกิดจาการสะสมของเม็ดสีใต้ผิวหนังมากเกินไป ซึ่งอาจเกิดจากกรรมพันธุ์

  เหงือกดำ จากพันธุกรรม
 2. เหงือกดำ เพราะ พฤติกรรม เช่น การสูบบุหรี่ เพราะในบุหรี่มีสารที่กระตุ้นให้มีการผลิตเม็ดสีขึ้นมาใหม่ ความร้อนของควันที่ไประคายเคืองเนื้อเยื่อเหงือกทำให้เกิดการอักเสบซ้ำๆ เป็นประจำ หรือ การรับประทานยาบางชนิดที่ทำให้เม็ดสีมีปัญหา

  เหงือกดำเพราะสูบบุหรี่

วิธีการรักษาเหงือกดำ ก่อนจะถึงยุคเลเซอร์

ปัญหาเหงือกดำนี้มีมานานและมีการพยายามรักษาด้วยวิธีการต่างๆ จากสมัยอดีต จนถึงปัจจุบัน ได้แก่

 • การใช้สารเคมีทาที่ผิวเหงือกดำ Chemical agents ปี 1951,1973 วิธีนี้อันตรายกับผิวเหงือกมาก
 • การเอามีดกรีดที่เหงือก Gingivectomy ปี 1963 วิธีการนี้ก็สร้างความเจ็บปวด
 • Cryosugery ในปี 1987 วิธีนี้เป็นการใช้เครื่องมือที่เฉพาะทางและต้องอาศัยความชำนานมากๆจึงจะรักษาได้
 • การใช้หัวกรอเอาเหงือกที่ดำคล้ำออก Abrasion technique ปี 1990, 1994 โดยวิธีการนี้ พบว่า มีข้อจำกัดในเรื่อง การควบคุมระดับความลึกในการเข้าถึง ระดับ แต่ล่ะตำแหน่ง ของการแก้ ปัญหาเรื่องเหงือกดำ
 • การใช้ความเย็น และมีการพัฒนามาเรื่อยๆจนถึง
 • การใช้เลเซอร์ ซึ่งเป็นวิธีที่ค่อนข้างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และเห็นผลมากที่สุดในยุคปัจจุบัน ปี 2020 (แหล่งอ้างอิง)

กระบวนการทำเลเซอร์เหงือกชมพู มีขั้นตอนอย่างไร

หลักการทำงานของเครื่องเลเซอร์ชนิดนี้ ก็คือ พลังงานของเลเซอร์จะเลือกดูดซับเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดสี (เมลาโนไซต์) และเม็ดสี(เมลานิน) เท่านั้น โดยเซลล์ชนิดอื่นๆ จะไม่ตอบสนองต่อพลังงานของเลเซอร์เลย เลเซอร์จึงมีความปลอดภัย แทบจะไม่เจ็บ และเมื่อเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดสี และเม็ดสีดูดซับพลังงานจากเลเซอร์เข้าไป ก็จะถูกทำลายอย่างถาวร (ผลลัพธ์ที่ได้นั้นขึ้นอยู่กับความคล้ำของเหงือก)

การรักษา เหงือก ดำ ด้วย เลเซอร์
การรักษา เหงือก ดำ ด้วย เลเซอร์

ขั้นตอนการเลเซอร์เหงือกดำ

ประมาณการค่าใช้จ่าย : BHT

เวลาที่ต้องใช้ : 01 hours 00 minutes

ขั้นตอนการรักษา เลเซอร์ เหงือกดำ คล้ำ ด้วย เลเซอร์เหงือกชมพู


Warning: Undefined array key “listStyleType” in /home/customer/www/cosdentbyslc.com/public_html/wp-content/plugins/schema-and-structured-data-for-wp/modules/gutenberg/includes/class-gutenberg.php on line 707

 1. Warning: Undefined array key “headingTag” in /home/customer/www/cosdentbyslc.com/public_html/wp-content/plugins/schema-and-structured-data-for-wp/modules/gutenberg/includes/class-gutenberg.php on line 737

  ทันตแพทย์จะตรวจเช็คภายสุขภาพภายในช่องปาก

  ลักษณะของ เหงือกดำ เหงือกคล้ำ

  พบกับทันตแพทย์ เพื่อตรวจเช็ค ปัญหา และ ความพร้อมของเหงือก รวมถึงการทำความสะอาดช่องปากเบื้องต้น ตามความเหมาะสม

 2. ลงยาชา

  ลงยาชา ก่อนเลเซอร์เหงือก

  ทันตแพทย์จะลงยาชาในบริเวณเหงือกที่จะทำเลเซอร์เหงือกชมพู

 3. เลเซอร์แก้ไขเหงือกคล้ำ

  เลเซอร์เหงือกชมพู ไม่มีเลือดออก

  ทันตแพทย์จะใช้เลเซอร์แก้ไขเหงือกคล้ำ ในบริเวณืที่มีปัญหาซึ่งในขั้นตอนนี้ จะไม่มีเลือกออกขณะที่ทำเลย

 4. ทำความสะอาดและแนะนำวิธีดูแลตัวเอง

  หมออธิบายเรื่องเหงือก

  หลังจากทำเลเซอร์เหงือกชมพูเสร็จแล้ว ทันตแพทย์ตรวจเช็ค ผลลัพธ์ และทำความสะอาดส่วนต่างๆที่ได้ทำเลเซอร์ พร้อมอธิบายแนะนำวิธีดูแลเหงือก

เครื่องมือ
 • เครื่องเลเซอร์ ชนิดพิเศษสำหรับงานทันตกรรม
วัสดุ
 • ยาชา

ข้อดี ของ การ เลเซอร์ เหงือก

ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดที่ได้อธิบายไป 4 ขั้นตอน ใช้ระยะเวลาในการทำประมาณไม่เกิน 1 ชั่วโมง หลังทำเสร็จผู้ที่ทำการรักษาแทบจะไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดเลย เป็นเพราะ นวัตกรรมของเลเซอร์ ที่ทำการปิดปากแผล ทันทีที่ได้ทำการเลเซอร์ไปบนบริเวณของเหงือก ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ในการฟื้นฟูสภาพของเหงือกที่ดำคล้ำให้ผลัดเซลล์ออก เพื่อให้เหงือกกลับมาเป็นสีชมพูอย่างชัดเจน

วิธีการดูแลเหงือก หลังจากทำเลเซอร์เหงือกชมพู

 1. หลังการการเลเซอร์เหงือก 5 – 7 วันแรก ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ที่มีรสชาติ เผ็ดร้อน และร้อนจัด
 2. ระหว่างฟื้นตัวหลีกเลี่ยงการกระทบถูกเหงือกอย่างรุนแรง ให้แปรงฟันเบาๆ
 3. สีของเหงือกจะกลายเป็นสีชมพู โดยใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ ในการปรับสภาพสีของเหงือก
 4. เมื่อเหงือกของเราปรับสภาพดีแล้ว ถ้าเหงือกของเรายังดำคล้ำอยู่ หรือสีที่เปลี่ยนแล้ว ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีชมพู ตามที่ต้องการ ควรไปพบทันตแพทย์ผู้รักษาเพื่อแก้ไขสภาพของเหงือก ให้กลายเป็นสีชมพูตามที่ต้องการ

เลเซอร์เหงือกชมพู เหมาะกับใครบ้าง?

เลเซอร์เหงือกชมพูเหมาะกับบุคคลที่มีปัญหาเหงือกคล้ำ ทั้งสาเหตุจากกรรมพันธุ์ และ พฤติกรรม เช่น การสูบบุหรี่

เลเซอร์เหงือกชมพู ราคา

เลเซอร์เหงือกชมพู ประเภทราคา (บาท)
เลเซอร์เหงือกชมพู ด้านบน15,000
เลเซอร์เหงือกชมพู ด้านล่าง15,000
เลเซอร์เหงือกชมพู ด้านบนและล่าง30,000
เลเซอร์เหงือกชมพูราคา

คำถามที่ถามบ่อยๆเกี่ยวกับการเลเซอร์เหงือก

เลเซอร์เหงือกชมพู แล้วเหงือกจะหายดำเลยมั้ย

จะใช้เวลาดูผลลัพธ์ประมาณ 2 สัปดาห์ โดยจะค่อยๆเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นระหว่าง 2 สัปดาห์นั้น

เหงือกดำเพราะสูบบุหรี่ เลเซอร์เหงือกจะหายดำมั้ย

ถ้าทำการเลเซอร์เหงือกดำออก ก็จะทำให้เหงือกกลับมาชมพูได้ แต่ถ้าหากกลับไปสูบบุรี่เหมือนเดิม เหงือกก็มีโอกาสที่จะกลับไปคล้ำได้อีก

เลเซอร์เหงือกชมพูเจ็บมั้ย

การทำเลเซอร์เหงือก ต้องบอกว่าเมื่อเทียบกับการทำฟันรายการอื่นๆ อาทิเช่น ขูดหินปูน หรือ ฉีดยาชา กลุ่มนั้นยังเจ็บกว่า แต่เนื่องจากระดับความเจ็บ และความกลัวของคนไข้แต่ล่ะคนไม่เท่ากัน ดังนั้นการตอบว่าเจ็บหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับคนไข้ด้วยเช่นกัน

รีวิวภาพตัวอย่าง เคสเลเซอร์เหงือกชมพู

เลเซอร์ เหงือก ดำคล้ำ กลายเป็น เหงือกชมพู
ตัวอย่างเคส เลเซอร์เหงือก กลายเป็น เหงือกชมพู
รีวิวเหงือกดำ
เหงือก ชมพู
เหงือก ชมพู

อ่านเพิ่มเติม ข้อมูล การตัดเหงือก»

แนะนำการทำฟันที่ควรทำเพิ่มเติมหลังจากการแก้ไขปัญหาเหงือกสีดำคล้ำแล้ว สามารถเสริมภาพรวมให้ยิ้มสวยงามขึ้นได้ด้วย วีเนียร์

บทความนี้เขียนขึ้นโดยทีมงานของคลินิกทันตกรรม COSDENT by SLC โดยบทความได้ส่งทีมทันตแพทย์ดูรายละเอียดเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว


COSDENT by SLC, MAKEOVER YOUR SMILE

dr santirach kiattivejsoonthorn dr dan
ท.พ. สันติราช เกียรติเวชสุนทร

ทันตแพทย์ / Dentist

คุณหมอ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เรื่องของออกแบบรอยยิ้ม เพื่อลดปัญหาความไม่มั่นใจ ให้กลายเป็นยิ้มที่สวยงามในแบบที่คนไข้ต้องการ ที่มีความเหมาะสม อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง โดยการออกแบบและการดูแลสุขภาพฟันให้สมบูรณ์ โดยทุกๆรอยยิ้มเกิดขึ้นจาก ความเข้าใจของคนไข้ รวมถึง ทีมทันตแพทย์ทุกๆท่าน และทีมเจ้าหน้าที่ทุกๆคน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
แฟนเพจ Facebook COSDENT by SLC
และติดตามเรื่องราวดีๆผ่านช่อง Youtube ของคลินิก

พิมพ์ค้นหาคลินิกผ่าน hashtag ใน Instagram และ Facebook จากคำเหล่านี้ได้
#cosdentbyslc #makeoveryoursmile 
#slcgroup #ทันตกรรมเพื่อความงาม
#คอสเดนท์ #แนะนำร้านทำฟัน
#ร้านทำฟันทองหล่อ
#ร้านทำฟันสยาม #โปรโมชั่นทำฟัน

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
cosdent สาขาสยาม สแควร์วัน (คลิกดูรายละเอียดสาขา) 
tel: 093-882-3536
cosdent สาขา พระรามเก้า (คลิกดูรายละเอียดสาขา)
tel: 064-592-4928 
line : @cosdent

Add us on Line Messenger
Scroll to Top