NEWS

NEWS

NEWS
&
UPDATE

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ รวมถึงงานอีเว้นท์ต่างๆจากทางคลินิกมีจัดขึ้น รวมถึงข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้น

เพื่อให้คนไข้หรือลูกค้าของเราได้รับทราบและสามารถติดตามเรื่องราวดีๆ

หรือกิจกรรมที่จะมีทั้งสิทธิพิเศษและของรางวัลมากมาย

ยังไงก็อย่าลืมติดตาม ข่าวสาร ที่มี ใน NEWS & UPDATE ได้เลยนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.