ตัดเหงือก เพิ่มความยาวฟัน ยิ้มเห็นเหงือก แก้ได้ ตัดเหงือกแบบไหนดี

ตัดเหงือก เพิ่มความยาวฟัน หรือเรียกอีกอย่างว่า ศัลยกรรมตกแต่งเหงือก เป็นหนึ่งในวิธีแก้ไข ปัญหา ยิ้มเห็นเหงือกเยอะ (Gummy smile) ให้ฟันสวย ยิ้มมั่นใจ

ไม่มั่นใจในรอยยิ้ม ลงทะเบียนขอนัดปรึกษากับคุณหมอเฉพาะทางด้านเหงือก ฟรี

กรุณากรอกชื่อจริง
กรุณากรอกนามสกุล
อีเมลล์ที่สามารถให้ทันตแพทย์ส่งข้อมูลถึงคุณได้
เลือกช่วงเวลาที่ต้องการให้ติดต่อกลับเพื่อจองคิวนัดพิเศษ
cosdent รีวิวตัดเหงือก
ศัยกรรมตกแต่งเหงือกที่ cosdent by slc

ถ้าเหงือกของคุณทำให้คุณไม่กล้ายิ้ม เพราะเหงือกของคุณทำให้

 • ยิ้มเห็นเหงือก
 • เหงือกเยอะ เหงือกหนา ฟันดูสั้น
 • เหงือกล้น
 • รูปแบบของเหงือกมีมากเกินไป
 • เหงือกปูดไม่เรียบสม่ำเสมอ
 • กระดูกขอบเหงือกปูดนูน

การรักษา โดยการตัดเหงือก เป็นทางออกที่เปลี่ยนปัญหาความไม่สวยงาม ไม่มั่นใจ ของรอยยิ้มให้กลับมาสวยงามขึ้นได้ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งประเภทการรักษาที่อยู่ในหมวดหมู่การทำฟันเพื่อความสวยงาม ที่คลินิกทันตกรรมคอสเดนท์ มุ่งเน้นเพื่อใช้ร่วมกับการ ออกแบบรอยยิ้มให้สวยงามได้ (Smile Design) เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง คุณควรรู้รายละเอียดและประเภทของการทำ ศัลยกรรมตกแต่งเหงือก จะได้เลือกปละเข้าใจถึงขั้นตอนและกระบวนการก่อนตัดสินใจ

cosdent รีวิวตัดเหงือก ก่อนตัดเหงือก
ตัดเหงือก ศัลยกรรมตกแต่งเหงือก
ออกแบบรอยยิ้มด้วยการทำศัลยกรรมตกแต่งเหงือก

ตัดเหงือก เพิ่มความยาวฟัน คืออะไร

ปัญหา การยิ้มเห็น เหงือกเยอะ หรือ Gummy smile ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาของโรคเหงือก หนึ่งใน สาขาการเรียนเฉพาะทาง ของทันตแพทย์

โดยทันตแพทย์เฉพาะทางจะเป็นผู้ที่ช่วยแก้ปัญหาความยาวเหงือกและฟัน โดยเน้นให้มีความสวยงาม และ ปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจ เพราะเรื่องเหงือกถือว่าเป็นอีกส่วนประกอบเรื่องรอยยิ้มที่สำคัญมาก ทั้งในการ พบเจอ, พูดคุย และ ยิ้ม กับคนอื่นๆ

การตัดแต่งเหงือก เพิ่มความยาวฟัน จะทำร่วมกับการทำวีเนียร์ หรือ การจัดฟัน เพื่อให้แนวฟันมีความสวยงามและขนาดฟันได้รูปร่างที่สวยงาม

cosdent รีวิวตัดเหงือก หลังตัดเหงือก
รีวิวตัดเหงือก ก่อนและหลังตัดเหงือก
เหงือกเยอะ

คุณรู้มั้ยว่า การทำฟัน นั้นสามารถ ออกแบบรอยยิ้ม ได้ โดยส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาของรูปแบบของเหงือก ซึ่งจะช่วยแก้ไขรูปแบบต่างๆอาทิเช่น

เหงือกเยอะมีกี่แบบ รูปแบบเหงือกที่เข้าข่ายเหงือกเยอะ

 1. ขนาดของฟันสั้นเกินไป ( Short clinical crown)
 2. ขากรรไกรบนยื่นมากเกินไป ( Vertical maxillary excess)
 3. ริมฝีปากบนทำงานมากเกินไป ( Hyper lip mobility)

1. ขนาดของฟันสั้นเกินไป ( Short clinical crown)

แก้ไขโดยการผ่าตัดเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวฟัน ( Crown lengthening procedure)

2. ขากรรไกรบนยื่นมากเกินไป ( Vertical maxillary excess)

แก้ไขโดย การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร

3. ริมฝีปากบนทำงานมากเกินไป ( Hyper lip mobility) หรือ ริมฝีปากบนสั้น ( Short upper lip)

แก้ไขโดย การผ่าตัดเพื่อปรับระดับของริมฝีปาก ซึ่งในแต่ละคน อาจเกิดได้จากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง หรือหลายสาเหตุร่วมกันก็ได้ จึงทำให้การวางแผนการรักษาของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป

ซึ่งการออกแบบรอยยิ้ม และ ทำศัลยกรรมการ ตัดเหงือก จะช่วยให้คุณมีรอยยิ้มที่ออกมาดูแล้วเหมาะสม กับ รอยยิ้ม และใบหน้า เพื่อเติมเต็มรอยยิ้ม ให้สวยงาม และสมบูรณ์แบบได้

โดยปัญหาที่พบเจอส่วนใหญ่แล้ว คนไข้จะมีลักษณะขาดความมั่นใจ เนื่องจาก ไม่ค่อยกล้าพูด เพราะโดนล้อบ่อย จะรู้สึกว่าเป็น ปมด้อย ทำให้ไม่กล้ายิ้ม ไม่กล้าพูด เสียบุคคลิกภาพ หมดเสน่ห์ ( คลิกดูคลิปตัวอย่างปัญหาคนที่เคยมีปมด้อยเรื่องเหงือก )

วิธีแก้ไขปัญหายิ้มเห็นเหงือกเยอะ
ตัดแต่งเหงือก

ศัลยกรรมตกแต่งเหงือก สามารถช่วยเรียกคืนความมั่นให้คุณได้ ให้คุณมีรอยยิ้มใหม่ เห็นฟันเหมาะสมและสมบูรณ์แบบมากขึ้น เปลี่ยนให้คุณกลับมาเป็นคนที่กล้ายิ้มและกล้าพูดอย่างมีเสน่ห์และมั่นใจอีกครั้ง

เลเซอร์เหงือก

ตัดเหงือกมีกี่แบบ [Video]

ตัดเหงือกกรอกระดูกฟันคืออะไร (Crown Lengthening)

การผ่าตัดขอบเหงือก ร่วมกับ การกรอลด ความสูงของขอบกระดูกฐานเหงือก ซึ่งวิธีนี้สามารถแก้ไขยิ้มเห็นเหงือกเยอะได้อย่างถาวร เมื่อผ่าตัดเสร็จต้องเย็บและปิดแผลไว้ แล้วกลับมาตัดไหมตามที่ทันตแพทย์แนะนำ

วิธีการักษานี้ เป็นอีกหนึ่งวิธี ซึ่งขึ้นอบู่กับกรณีของแต่ล่ะบุคคล

โดยการตัดขอบเหงือกร่วมกับการกรอแต่งขอบกระดูกใต้เหงือกออกบางส่วน จะให้ผลการรักษาเป็นแบบถาวร เหงือกจะไม่งอกกลับมาอีก โดยคนไข้ต้องดูแลรักษาสุขภาพเหงือกและฟัน ให้ดี มาพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยทุกๆ 6 เดือน

หากผู้รับการรักษา ไม่ดูแลสุขภาพช่องปาก ให้ดีเท่าที่ควร อาจนำให้เกิด โรคช่องปากต่างๆเกิดขึ้นได้ เช่น คอฟันสึก เหงือกบวม เหงือกร่น ฟันผุ อันเป็นเหตุให้ระดับเหงือกสูงต่ำไม่เท่ากัน ซึ่งยากมากกว่าในการแก้ไข หรือรักษาให้กลับมาดีแบบเดิมได้

ตัดเหงือก ศัลยกรรมตกแต่งเหงือก

ขั้นตอนการตัดเหงือก

 • การผ่าตัดเหงือกจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละคน
 • โดยจะผ่าตัดภายใต้ฤทธิ์ของยาชาเฉพาะที่ ไม่จำเป็นจะต้องวางยาสลบ
 • ขณะทำจะไม่รู้สึกเจ็บปวด จะรู้สึกเพียงแค่แรงกดของเครื่องมือที่กระทำอยู่เท่านั้น
 • หลังการผ่าตัดจะมีไหมเย็บแผลและยาปิดแผลปิดอยู่บริเวณเหงือก
 • ซึ่งจะมีการนำยาปิดแผลออกและตัดไหมหลังจากวันผ่าตัด 1-2 อาทิตย์
 • และเหงือกจะหายสนิทเมื่อเวลาผ่านไป 1-2 เดือน

ตกแต่งเหงือก ด้วยเลเซอร์

ปัญหา เหงือกเยอะ, ฟันสั้น, ยิ้มเห็นเหงือก, เหงือกปูด

ทำให้ขาดความมั่นใจ ไม่กล้ายิ้ม

การเลเซอร์ตกแต่งเหงือก เพื่อให้เห็นฟันเต็มซี่โดยการออกแบบเพื่อให้รอยยิ้มและรูปแบบของไฟล์นั้นสวยงามมากขึ้น โดยทันตแพทย์จะทำการออกแบบและตัดขอบเหงือกด้วยเครื่องเลเซอร์โดยเฉพาะ เรียกว่า electrosurgery เครื่องตัดเหงือกไฟฟ้าแบบพิเศษนี้ สามารถตัดเหงือกออกได้อย่างรวดเร็ว ขณะตัดสามารถห้ามเลือดได้ในตัว

ซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่มักจะกังวลถึงลักษณะการตัดและแผลที่จะเกิดขึ้นว่าจะมีความเจ็บปวดหรือจะทำให้การผ่าตัดนั้นมีแผลอยู่นานหรือไม่ และด้วยเทคโนโลยีนี้จะทำให้เมื่อหลังการทำศัลยกรรมตกแต่งอย่างนี้แล้วแผลจะมีขนาดเล็กคล้ายเส้นปากกาแดงขีดตามขอบเหงือก

ตัดเหงือกด้วยเลเซอร์ดียังไง

This image has an empty alt attribute; its file name is giphy.gif

1. เห็นผลลัพธ์ทันทีหลังทำ ไม่ต้องรอแผลหายช้ำ หายอักเสบ

2. ไม่มีเลือด จาการตัดเหงือก ด้วยนวัตกรรมของการเลเซอร์ตัดเหงือก จึงทำให้ เหงือกไม่มีแผลเปิด

3. ใช้ชีวิตแบบปกติได้ทันที หลังทำการเลเซอร์เหงือกเสร็จ

4. ประหยัดเวลากว่าการผ่าตัดเหงือก สามารถทำได้ทันทีหลังปรึกษาและตัดสินใจ

5. มากกว่า 90 % ของผู้ที่เข้ามารับการตัดเหงือกด้วยเลเซอร์ บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า “ไม่เจ็บ”

Showcase 1

ตัวอย่างการทำการตัดเหงือกด้วยเลเซอร์
โดยคุณ ปอ Youtuber ชื่อดัง

รีวิวตัดเหงือก ความรู้สึกก่อนและหลังตัดเหงือก

การดูแลหลังผ่าตัดเหงือก

 1. บริเวณแผลผ่าตัดจะมียาปิดแผลลักษณะคล้ายหมากฝรั่งปิดอยู่
  งดการแปรงฟันในบริเวณนี้ และจะให้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อบ้วนทำความสะอาดแทน
  โดยใช้วันละ 2 ครั้ง นานครั้งละ 1 นาที
 2. ยาแก้ปวด ให้ทานเฉพาะเมื่อมีเวลาปวด
  โดยส่วนมากจะให้ยาแก้ปวดอย่างแรง
  ซึ่งมีผลข้างเคียงคือระคายเคืองกระเพาะอาหารจึงควรทานหลังอาหารทันที
 3. ยาฆ่าเชื้อ ให้ทานจนหมดตามที่ทันตแพทย์จ่าย ประมาณ 7-10 วัน
 4. สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ เพียงแต่หลีกเลี่ยงอาหารแข็ง
  อาหารร้อนจัด หรืออาหารรสจัด เพื่อไม่ให้ระคายเคืองแผล

ตัดเหงือก ใช้เวลานานแค่ไหน

ประมาณ 1 สัปดาห์ แผลจะค่อยๆแห้งและหายเป็นเหงือกปกติ จึงเป็นที่นิยมทำเพื่อแก้ไขปัญหาเหงือกเยอะ เหงือกบวม เหงือกงอกมาคลุมตัวฟันมากเกินไป โดยแต่ละซี่ใช้เวลาในการตัดเพียง 2 นาที (โดยประมาณ) นิยมตัดแต่ง ประมาณ 6-12 ซี่ ต่อ ขากรรไกร

คำถามที่พบบ่อยๆกับการตัดเหงือก

ตัดเหงือกโดยผ่าตัด ใช้เวลาในการรักษานานมั้ย

ทำศัลยกรรมตัดเหงือก ก่อให้เกิดแผลและเกิดกระบวนการอักเสบเหมือนปกติทั่วไป ดังนั้น ผู้เข้ารับการรักษาต้องไม่มีโรคประจำตัวที่มีผลต่อการเกิดแผล การหายของแผล หรือการแพ้ยาชา

ตัดเหงือกเสร็จแล้วต้องดูแลตัวเองอย่างไร

ถ้าหากเป็นแผลที่เกิดจากการตัดเป็นแผลขนาดเล็ก สามารถหายเองได้ใน 1 อาทิตย์ และไม่ทำให้มีไข้หรืออ่อนเพลียแต่อย่างใด

ตัดเหงือกแล้ว เหงือกจะงอกออกมาได้อีกมั้ย

เหงือกเมื่อผ่าตัดอย่างถูกวิธีแล้วจะไม่มีการงอกออกมาได้อีก

การทำวีเนียร์ มักจะเป็นอีกการรักษาที่คนที่ต้องการตัดเหงือกมักจะสนใจ และ อยากทำร่วมด้วย สามารถ เข้าไปอ่านดูรายละเอียด การทำวีเนียร์

สำหรับผู้ที่สนใจต้องการจะทำการรักษาเปลี่ยนรูปแบบรอยยิ้มจึงไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องการหยุดงานหรือพักฟื้น ดังนั้น เมื่อทำเสร็จก็สามารถทำกิจกรรมประจำวันได้ตามปกติ ไม่จำเป็นต้องพักหรือหยุดงาน เพียงแค่รับประทานยาและทำความสะอาดช่องปากตามที่ทันตแพทย์แนะนำ ก็จะไม่มีผลข้างเคียงใดๆ

COSDENT by SLC, MAKEOVER YOUR SMILE

บทความนี้เขียนขึ้นโดยทีมงานของคลินิกทันตกรรม COSDENT by SLC โดยบทความได้ส่งทีมทันตแพทย์ดูรายละเอียดเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว


COSDENT by SLC, MAKEOVER YOUR SMILE

dr santirach kiattivejsoonthorn dr dan
ท.พ. สันติราช เกียรติเวชสุนทร

ทันตแพทย์ / Dentist

คุณหมอ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เรื่องของออกแบบรอยยิ้ม เพื่อลดปัญหาความไม่มั่นใจ ให้กลายเป็นยิ้มที่สวยงามในแบบที่คนไข้ต้องการ ที่มีความเหมาะสม อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง โดยการออกแบบและการดูแลสุขภาพฟันให้สมบูรณ์ โดยทุกๆรอยยิ้มเกิดขึ้นจาก ความเข้าใจของคนไข้ รวมถึง ทีมทันตแพทย์ทุกๆท่าน และทีมเจ้าหน้าที่ทุกๆคน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
แฟนเพจ Facebook COSDENT by SLC
และติดตามเรื่องราวดีๆผ่านช่อง Youtube ของคลินิก

พิมพ์ค้นหาคลินิกผ่าน hashtag ใน Instagram และ Facebook จากคำเหล่านี้ได้
#cosdentbyslc #makeoveryoursmile 
#slcgroup #ทันตกรรมเพื่อความงาม
#คอสเดนท์ #แนะนำร้านทำฟัน
#ร้านทำฟันทองหล่อ
#ร้านทำฟันสยาม #โปรโมชั่นทำฟัน

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
cosdent สาขาทองหล่อ (คลิกดูรายละเอียดสาขา) 
tel: 098-656-3914
cosdent สาขาสยาม สแควร์วัน (คลิกดูรายละเอียดสาขา) 
tel: 093-882-3536
cosdent สาขา พระรามเก้า (คลิกดูรายละเอียดสาขา)
tel: 064-592-4928 
line : @cosdentbyslc

เพิ่มเพื่อน
Scroll to Top