Home » Dentist Advise » Knowledge » Page 5

Knowledge

ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องฟัน ที่คลินิกรวบรวมความรู้เพื่อให้ความเข้าใจเกี่ยวกับฟันมากขึ้น

สัตว์มีฟันกี่ซี่

สัตว์มีฟันกี่ซี่ แตกต่างกันอย่างไร จำนวนเท่าไหร่

สัตว์ต่างๆมีฟันกี่ซี่ โดยปกติคนเรามีฟันสองชุด ชุดแรกคือ ฟันน้ำนม (deciduous teeth) ฟันชุดนี้จะเริ่มขึ้นเมื่ออายุประมาณ 6 เดือน

cosdent ความลับ ยาสีฟัน

ความลับ ยาสีฟัน ประวัติที่มา รสยอดนิยม ที่คุณอาจไม่เคยรู้

ความลับ ยาสีฟัน ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน ว่าสิ่งที่คุณใช้อยู่ทุกๆวันนั้น ที่จริงแล้ว ยาสีฟันถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ แล้วเกิดมายังไง

Scroll to Top