ทำฟัน ตรวจฟัน พื้นฐาน หรือทันตกรรม การรักษา

ทำฟัน ตรวจฟัน หรือ ศัพท์ทางการเรียกว่า ทันตกรรม การรักษา ทั่วไป (General Dentistry)
ถือการทำฟันพื้นฐาน หรือ ทันตกรรมพื้นฐาน เป็นการทำฟันทั่วไป General Procedure
ซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่ทันตแพทย์ทุกๆคนจะสามารถทำได้เพราะเป็นขั้นตอนเบื้องต้น

ทำฟัน ตรวจฟัน
หาหมอฟันที่ไหนดี

การปรึกษาและพบกับทันตแพทย์ก่อนรักษา

การปรึกษาก่อนการรักษา
การปรึกษาก่อนการรักษา

คลินิกทันตกรรมคอสเดนท์  ไม่ได้เป็นเพียงคลินิกทันตกรรมเพื่อความงาม
แต่ยังมุ่งเน้นในการรักษาอย่างครบวงจร ฉะนั้นเราจึงใส่ใจในทุกๆด้าน
เพื่อให้คนไข้ได้รับการรักษาอย่างดีที่สุด การตรวจวินิฉัย การถ่ายภาพด้วระบบ Xray Digital ทั้งหมด

ร้านทำฟัน
เครื่อง Xray Digital

การให้คำปรึกษาพร้อม การวางแผนการรักษา การขูดหินปูน การอุดฟัน การขัดฟัน
ด้วยผงขัดที่ผสมฟลูออไรด์ การถอนฟัน โดยเราได้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละด้าน
เพื่อให้คำปรึกษาและรักษาให้ตรงกับสภาพปัญหาฟันของคนไข้ให้ถูกต้องและดีที่สุด
จึงจัดเป็น ทันตกรรม การรักษาทั่วไป หรือเรียกสั้นๆว่า GP

ลำดับขั้นตอนจึงประกอบด้วย

-การให้บริการเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัย

การตรวจฟันเบื้องต้น
การตรวจฟัน

-การถ่ายภาพเอกซเรย์

การเอ็กซ์เรย์ด้วยระบบ Digital
Xray digital Flim

-การให้คำปรึกษาพร้อมกับการวางแผนการรักษาซึ่งขั้นตอนสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง
สำหรับทันตกรรมสมัยใหม่ เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงที่สุด

การตรวจวินิจฉัย
การตรวจวินิจฉัยนับเป็นขั้นตอนเบื้องต้นที่มีความสำคัญมากที่สุด
เป็นกระบวนการที่จะทำให้ทันตแพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยการตรวจวินิจฉัยนี้สามารถทำได้เริ่มต้นจากการสอบถามประวัติคนไข้ตรวจในช่องปาก
ในบางกรณีอาจมีความจำเป็นในการถ่าย Xray และพิมพ์ปากเพื่อนำไปสู่กระบวนการวางแผนการรักษา

การขูดหินปูนและขัดฟัน

โดยปกติแล้วคนเรานั้นจะมีคราบจุลินทรีย์ก่อตัวจับบนฟันอยู่ตลอดเวลา และเมื่อเวลาผ่านไป คราบจุลินทรีย์นั้นจะแข็งตัวขึ้นจนเป็นหินปูนซึ่งไม่สามารถแปรงออกได้ ซึ่งหินปูนเหล่านี้จะทำ ให้เกิดภาวะเหงือกอักเสบได้ และถ้าปล่อยไว้ยาวนานก็อาจจะต้องรักษาด้วยการ ทันตกรรมรักษารากฟัน

เหงือกอักเสบ
เหงือกอักเสบ ที่เกิดจากการสะสมของคราบหินปูน

การเกิดหินปูนจะเกิดขึ้นช้าเร็วต่างกันไปในแต่ละคน
การมีคราบ หินปูนสะสมมีผลเสียหลายประการ เช่น มีกลิ่นปาก

การมีหินปูนมาก ๆ ทำให้เหงือกร่นซึ่งทำให้เกิดอาการเสียวฟันตามมาได้
เหงือกอักเสบบวมแดง ทำให้แปรงฟันมีเลือดออกได้
หากมีหินปูนสะสมมากจะทำให้เป็นโรคเหงือกอักเสบขั้นรุนแรงที่
เรียกว่า “โรคปริทันต์” ได้ ซึ่งจะทำให้เกิดการสูญเสียกระดูกรอบฟัน

โรคเหงือก
การักษาโรคเหงือก

ส่งผลให้เกิดฟันโยกและ ต้องถอนในที่สุด
โดยเครื่องมือนี้จะใช้วิธีการเป่าลมผสมผงขัด
ซึ่งสามารถทำความสะอาดได้เกลี้ยงเกลามากกว่า
ในกรณีที่คนไข้มีคราบสะสมมากจนวิธีขูด
หินปูนขัดฟันทั่วไปไม่สามารถเอาออกได้หมด

โดยท้งหมดที่ได้กล่าวมา ก็ล้วนเป็นทันตกรรมพื้นฐาน หรือเรียกอีกอย่างว่า ทันตกรรม การรักษาทั่วไป 

SaveSave