วิธีการดูแลคนไข้ ด้วยความจริงใจ คือเป้าหมาย

เป้าหมายของคลินิก วิธีการดูแลคนไข้ ด้วยความจริงใจ

วิธีการดูแลคนไข้ ด้วยความจริงใจ เนื่องจากคลินิกทัตกรรมของเราเน้นเรื่องความสวยงามเป็นหลัก
ดังนั้นเราจึงตั้งคำถามกับทีมว่าความสวยงามคืออะไร?


วิธีการดูแลคนไข้
COSMETIC DENTISTRY

วิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย เริ่มต้นด้วย วิธีการดูแลคนไข้ ด้วยความจริงใจ

Cosmetic Dentistry – นิยามความสวยงามของฟัน เป็นโจทย์ที่คลินิก COSDENTbySLC ได้นำมาวิเคราะห์และมองหาว่าความหมายมันคืออะไร ความสวยงามได้ถูกนิยามว่าคือสถานภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินและความชื่นชมผ่านการเข้าใจและรับรู้ถึงความสมดุลย์สัดส่วนและแรงดึงดูดของสิ่งๆนั้นซึ่งอาจจะเป็นบุคคล สัตว์ สิ่งของ เหตุการณ์ สถานที่ ดนตรี ศิลปะหรือความคิด

ฉะนั้นการจะเข้าใจถึงธรรมชาติและความหมายของความงามจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงปรัชญาของสุนทรียศาสตร์อ้างอิงจากผลงานวิจัยกลุ่มนักปราชญ์ที่ผ่านมาทำให้พบว่ามีกลุ่มที่เชื่อว่าความงามนั้นเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับผู้รับรู้และอีกกลุ่มที่เชื่อว่าความงามนั้นมีค่าเที่ยงแท้

ทฤษฎีความงามนั้นได้ถูกพบตั้งแต่ยุคสมัยนักปราชญ์กรีกก่อนโสกราตีส เช่น พีทาโกรัสได้สันนิษฐานถึงความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์และความงามพีทาโกรัสสังเกตว่าสิ่งที่มีสัดส่วนตามสัดส่วนทองคำ(golden ratio) การวิจัยในปัจจุบันพบว่ามนุษย์ที่มีหน้าตาที่สมดุลย์และเป็นสัดส่วนตามสัดส่วนทองคำมักจะถูกมองว่างามกว่าคนอื่นๆ ซึ่งทฤษฎีนี้เป็นพื้นฐานว่าความงามนั้นมีค่าที่เที่ยงแท้และไม่เกี่ยวข้องกับผู้รับรู้

นอกจากนี้ความสมดุลได้ถูกพิสูจน์จากหลักการทางวิทยาศาสตร์ว่ามีผลดึงดูดต่อสายตาของมนุษย์จากงานวิจัยของ Professor Gordon Patzer’s พบว่ามีองค์ประกอบอยู่ 5 อย่างที่เป็นแรงดึงดูดของรูปลักษณ์บนใบหน้า

  • ฟัน 76%
  • ยิ้ม 75%
  • ริมฝีปาก 75%
  • ตา 63%
  • จมูก 58%

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นการออกแบบความงามบนใบหน้าไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องฟัน แต่หมายถึงองค์ประกอบบนใบหน้าทั้งหมดว่าจะทำอย่างไรให้ใบหน้าได้รับความสมดุลย์และความสวยงามที่เป็นธรรมชาติจาก “รอยยิ้ม” และด้วยนวัตกรรมทางด้านการออกแบบให้สมดุลย์นั้นคลินิกทันตกรรมคอสเดนท์จึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาการออกแบบรูปฟันให้เหมาะสมและเป็นธรรมชาติเพื่อให้รูปฟันและสุขภาพฟันอยู่อย่างคงทนและเหมาะสมกับคำว่า “ความสวยงาม”

และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของ ที่มา วิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมายของ คลินิกทันตกรรมคอสเดนท์ COSDENT by SLC โดยที่จริงแล้วนั้น เราไม่ได้เพียงจะให้ทุกๆคนได้รับความสวยงามแต่ยังเป็นเรื่องของสุขภาพที่ดูแลโดยทีมแพทย์ท่เชี่ยวชาญและยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดคือทางคลินิกต้องการให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อให้คลินิกของเราได้รับคงามรักที่สวยงามเหมือนดังความสวยงามที่เราบรรจงและปราณีตมอบให้เช่นกัน

 

Scroll to Top