Home » ทันตกรรมย้อนวัย

ทันตกรรมย้อนวัย

ทันตกรรมย้อนวัย หรือทันตกรรมชะลอวัย คือการใช้กระบวนการทางทันตกรรมเพื่อความงาม (Cosmetic Dentistry) เพื่อปรับปรุงวิธีการที่ฟันของคุณรองรับโครงสร้างใบหน้าของคุณและทำให้คุณมีรอยยิ้มที่ดูอ่อนเยาว์ มีขั้นตอนทางทันตกรรมฟื้นฟูเหงือกและฟันที่ทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน ให้กลับมาสุขภาพดี ตกแต่งฟันที่สึกหรอหรือซ้อนเกให้สวยงาม กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเรามีบริการที่ครอบคลุมดังนี้
1. การปรับรูปร่างฟัน (Cosmetic contouring)
2. การอุดฟัน (Teeth Bonding)
3. พอร์ซเลนวีเนียร์ (Porcelain veneers)
4. ครอบฟัน (Crowns)
5. จัดฟัน (Orthodontics)
6. ฟันปลอม (Dentures)
7. รากเทียม (Implants)

denture for elder cover

ฟันปลอมเลือกยังไงให้เหมาะกับผู้สูงอายุ ทันตกรรมย้อนวัย (Denture)

เมื่อมีอายุมากขึ้น สิ่งที่ต้องเผชิญในเรื่องของสุขภาพก็คือปัญหาสุขภาพช่องปาก เช่น การสูญเสียฟันหรือฟันผุ ปัญหาเหล่านี้อาจทำให้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมได้

porcelain veneers for elder cover

อายุเยอะทำวีเนียร์ได้มั้ย วีเนียร์แบบไหนเหมาะสำหรับผู้สูงอายุ

อายุเยอะทำวีเนียร์ได้มั้ย เลือกให้ถูกประเภท เพราะ วีเนียร์สามารถทำให้ผู้สูงอายุนั้นย้อนวัยได้ ทำให้คุณกลับมาดูดี และ ดูเด็กอีกครั้ง ดูข้อมูล

ฟันแก่กว่าวัย ทันตกรรมย้อนวัยทำให้คุณเด็กลงได้

ลดอายุ เทคนิคทันตกรรมย้อนวัย ปรับปรุงรอยยิ้ม สร้างความอ่อนเยาว์

ฟันแก่กว่าวัยได้ตามอายุการใช้งาน คุณสามารถลดอายุให้ดูอ่อนกว่าวัยได้หลายปีด้วยทันตกรรมเพื่อความงาม (Cosmetic Dentistry) ที่มีการออกแบบรอยยิ้มสำหรับทันตกรรมย้อนวัย

Scroll to Top