ทันตแพทย์ และ ทีม

ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรมคอสเดนท์

ทีม ทันตแพทย์ ที่คลินิกทันตกรรมคอสเดนท์ ได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆ ในความชำนาญเฉพาะทางของแต่ล่ะประเภทการรักษา เพื่อให้การดูแลและบริการ รวมถึงให้ข้อมูลข่าวสาร ให้ข้อมูลกับคนไข้ได้อย่างมีจรรยาบรรณ และมาตราฐานตามกฏจรรยายบรรณวิชาชีพทันตแพทย์

ทีมทันตแพทย์

หมออร CDGP
หมออร | ท.2057
ทพญ. อรวดี เกียรติเวชสุนทร

DR. Oravadee Kiattivejsoonthorn

หมอแดน veneer
หมอแดน | ท.11826
ทพ. สันติราช เกียรติเวชสุนทร

DR. Santirach Kiattivejsoonthorn

หมอแจน veneer
หมอแจน | ท.10279
ทพญ. ธันยพร นิยมดี

DR. Thanyaporn Niyomdee

หมอพิมพ์ veneer
หมอพิม | ท.15678
ทพญ. วรรณวนัช สิงห์ทอง

DR. Wanwanat Singthong

ฝน ดารณี veneer
หมอฝน | ท.10424
ทพญ. ดารณี ชัยมานะการ

DR. Daranee Chaimanakarn

หมอเช็ค veneer
หมอเช็ค | ท.14684
ทพ. กตัญญู หลิมไชยกุล

DR. Katanyoo Limchaikul

หมอแอ๊ม CDGP
หมอแอ๊ม | ท.14126
ทพญ. อริสา ศาสตรวาหา

DR. Arissa Sastaravaha

หมอใหญ่ DGP
หมอใหญ่ | ท.2960
ทพ. นิรันดร์ เหล่านิยมไทย

DR. Niran Lhaoniyomthai

หมอไอซ์ DGP
หมอไอซ์ | ท.15382
ทพญ. ไอลดา เบ็ญจลักษณ์

DR. I-lada Benjalak

หมอแพร DGP
หมอแพร | ท.19335
ทพญ. ฐิติอร พาณยง

DR. Thitiorn Panayong

หมอหมิว DGP
หมอหมิว | ท.16186
ทพญ. ณัฐพร ใจมั่น

DR. Natthaporn Jaiman

หมอเขม DGP
หมอเขม | ท.17624
ทพ. เขมชาติ หวังพิทักษ์วงศ์

DR. Kemachart Wangpitukwong

หมอแอ๋ม Periodontics
หมอแอ๋ม | ท.6130
ทพญ. พิณชุดา โภชนสมบูรณ์

DR. Pinchuda Pochamasomboon

หมอเจี๊ยบ Periodontics
หมอเจี๊ยบ | ท.6439
ทพญ. สภัทร์พร สิทธิสมวงศ์

DR. Sapatporn Sittisomeong

หมอออฟ Endodontics
หมออ๊อฟ | ท.14652
ทพ. ชาติชาย ตังควัฒนา

DR. Chartchai Tungkawattana

คลินิกทันตกรรมคอสเดนท์มุ่งมั่นพัฒนาการบริการ และการสร้างประสบการณ์ในการทำฟันให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆโดยมีเป้าหมายหลัก คือ

“การสร้างรอยยิ้มที่สวยงาม พร้อมกับสุขภาพฟันที่แข็งแรง ด้วยความจริงใจและความเป็นมืออาชีพ”

doctor team

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
COSDENT Call Centre tel: 02-666-9499
COSDENT สาขาพระราม 9 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด) tel: 064-592-4928
COSDENT สาขาสยาม สแควร์วัน (คลิกเพื่อดูรายละเอียด) ชั้น 3 tel: 093-882-3536
เพื่อความสะดวกในการติดต่อ สามารถติดต่อผ่านทาง Line@: @cosdentbyslc

หรือติดต่อผ่านทางโซเซียล

COSDENT
COSDENTSMILEDESIGN
COSDENTSMILEDESIGN
COSDENT

ทันตกรรม วีเนียร์เซรามิก (Veneer Ceramic)

หมอแดน veneer
หมอแดน | ท.11826
ทพ. สันติราช เกียรติเวชสุนทร

DR. Santirach Kiattivejsoonthorn

หมอแจน veneer
หมอแจน | ท.10279
ทพญ. ธันยพร นิยมดี

DR. Thanyaporn Niyomdee

หมอพิมพ์ veneer
หมอพิม | ท.15678
ทพญ. วรรณวนัช สิงห์ทอง

DR. Wanwanat Singthong

ฝน ดารณี veneer
หมอฝน | ท.10424
ทพญ. ดารณี ชัยมานะการ

DR. Daranee Chaimanakarn

หมอเช็ค veneer
หมอเช็ค | ท.14684
ทพ. กตัญญู หลิมไชยกุล

DR. Katanyoo Limchaikul

ทันตกรรม ทั่วไป (Dental General Practice)

หมออร CDGP
หมออร | ท.2057
ทพญ. อรวดี เกียรติเวชสุนทร

DR. Oravadee Kiattivejsoonthorn

หมอแอ๊ม CDGP
หมอแอ๊ม | ท.14126
ทพญ. อริสา ศาสตรวาหา

DR. Arissa Sastaravaha

หมอใหญ่ DGP
หมอใหญ่ | ท.2960
ทพ. กตัญญู หลิมไชยกุล

DR. Niran Lhaoniyomthai

หมอแพร DGP
หมอแพร | ท.19335
ทพญ. ฐิติอร พาณยง

DR. Thitiorn Panayong

หมอหมิว DGP
หมอหมิว | ท.16186
ทพ. ณัฐพร ใจมั่น

DR. Natthaporn Jaiman

หมอเขม DGP
หมอเขม | ท.17624
ทพ. เขมชาติ หวังพิทักษ์วงศ์

DR. Kemachart Wangpitukwong

หมอไอซ์ DGP
หมอไอซ์ | ท.15382
ทพญ. ไอลดา เบ็ญจลักษณ์

DR. I-lada Benjalak

ทันตกรรม จัดฟัน (Orthodontics)

หมอแอ๋ม Periodontics
หมอแอ๋ม | ท.6130
ทพญ. พิณชุดา โภชนสมบูรณ์

DR. Pinchuda Pochamasomboon

หมอเจี๊ยบ Periodontics
หมอเจี๊ยบ | ท.6439
ทพ. สภัทร์พร สิทธิสมวงศ์

DR. Sapatporn Sittisomeong

ทันตกรรม เหงือก (Periodontics)

หมอออฟ Endodontics
หมออ๊อฟ | ท.14652
ทพ. ชาติชาย ตังควัฒนา

DR. Chartchai Tungkawattana

Scroll to Top