ทันตแพทย์ และ ทีม

ทันตแพทย์ และ ทีม

ทีม ทันตแพทย์ ที่คลินิกทันตกรรมคอสเดนท์ ได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆ ในความชำนาญเฉพาะทางของแต่ล่ะประเภทการรักษา เพื่อให้การดูแลและบริการ รวมถึงให้ข้อมูลข่าวสาร ให้ข้อมูลกับคนไข้ได้อย่างมีจรรยาบรรณ และมาตราฐานตามกฏจรรยายบรรณวิชาชีพทันตแพทย์

ทีม ทันตแพทย์

 • ทพ.ภาคภูมิ อุดมสังวรกุล หมอบูม ท.14635 Dental General Practice
 • ทพญ.สิริรัตน์ มโนภินิเวศ หมอเมย์ ท.14666 Dental General Practice
 • ทพ.นิรันดร์ เหล่านิยมไทย หมอใหญ่ ท.2960 Dental General Practice
 • ทพญ.พิณชุดา โภชนสมบูรณ์ หมอแอ๋ม ท.6130 Periodontics
 • ทพญ.เกศกนก โชคถาวร หมอเกศ ท.8030 Orthodontics
 • ทพ.ปวีพงษ์ ถนอมเพ็ชรสง่า หมอโอ๊ค ท.8796 Endodontics
 • ทพ.ศุภชัย สุพรรณกุล หมอกัง ท.7951 Surgery,Oral & Maxillofacial
 • ทพญ.วรินญา อัครธีร์หิรัญ หมอเชอร์รี่ ท.11892 Orthodontics
 • ทพญ.อริสา ศาสตรวาหา หมอแอ๊ม ท.14126 Dental General Practice
 • ทพ.กษิดิศ ลี่อำนวยเจริญ หมอกันต์ ท.16853 Dental General Practice
 • ทพญ.ชญาน์นันท์ ศิระวุฒิพงศ์ หมอแพค ท.16213 Dental General Practice
 • ทพ.พีระยง ธีระกาญจน์ หมอโจอี้ ท.16207 Dental General Practice
 • ทพ.สันติราช เกียรติเวชสุนทร หมอแดน ท.11826 Prosthodontics
 • ทพญ.อรวดี เกียรติเวชสุนทร หมออร ท.2057 Dental General Practice
 • ทพญ.สภัทร์พร สิทธิสมวงศ์ หมอเจี๊ยบ ท.6439 Periodontics
 • ทพญ.ปทิดา ปฎิรพการ หมอจิ๊บ ท.10911 Orthodontics
 • ทพ.ธนบัตร เยี่ยมพนมคุณ หมอโด่ง ท.16152 Dental General Practice
 • ทพญ.ดิศกุล ผิวหอม หมอพิม ท.16187 Dental General Practice
 • ทพญ.ณัฐพร ใจมั่น หมอหมิว ท.16186 Dental General Practice
 • ทพญ.ณัฎฐา ตันฑเสถียร หมอเมย์ ท.12171 Orthodontics
 • ทพญ.ชญาน์นันท์ ศิระวุฒิพงศ์ หมอแพค ท.16213 Dental General Practice
 • ทพญ.ตวงทอง พบสุข หมอฝน ท.3909 Surgery,Oral & Maxillofacial

คลินิกทันตกรรมคอสเดนท์มุ่งมั่นพัฒนาการบริการ และการสร้างประสบการณ์ในการทำฟันให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆโดยมีเป้าหมายหลัก คือ

“การสร้างรอยยิ้มที่สวยงาม พร้อมกับสุขภาพฟันที่แข็งแรง ด้วยความจริงใจและความเป็นมืออาชีพ”

ทันตแพทย์
dentist team

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
cosdent สาขาทองหล่อ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด) tel: 098-656-3914
cosdent สาขาสยาม สแควร์วัน (คลิกเพื่อดูรายละเอียด) ชั้น6 tel: 093-882-3536
เพื่อความสะดวกในการติดต่อ สามารถติดต่อผ่านทาง Line คลิกที่
Line@: @cosdentbyslc

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
cosdent สาขาทองหล่อ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด) tel: 098-656-3914
cosdent สาขาสยาม สแควร์วัน (คลิกเพื่อดูรายละเอียด) ชั้น6 tel: 093-882-3536
เพื่อความสะดวกในการติดต่อ สามารถติดต่อผ่านทาง Line คลิกที่
Line@: @cosdentbyslc

line logo web
Scroll to Top