ความเป็นมา เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ของคลินิก

ความเป็นมา และ เป้าหมายของ คลินิกทันตกรรม คอสเดนท์ COSDENT

คลินิกทันตกรรมคอสเดนท์

คลินิกทันตกรรมคอสเดนท์ เป็นคลินิกที่เน้นการออกแบบ ดูแล รอยยิ้มของคุณให้สวยงาม พร้อมการดูแลรักษาสุขภาพฟันให้แข็งแรงสมบูรณ์

เราเป็นคลินิกทำฟันที่ดูแลรักษาฟันทุกประเภท โดยมีจุดเด่นที่มุ่งเน้นด้านความสวยงามเรื่องรอยยิ้ม โดยการออกแบบรอยยิ้มให้สวยงาม และยังดูแลรักษาสุขภาพฟันให้แข็งแรง โดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทาง โดยมุ่งเน้นพัฒนางานทันตกรรมต่างๆ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

การทำฟัน ในด้านทันตกรรมมีอยู่มากมาย ภาษาทางการแพทย์นิยมเรียกกันว่า “รายการหัตถการ” หรือ “รายการการรักษา” ในด้านความสวยงามทันตกรรม ก็จะครอบคลุมอยู่เยอะมากมาย อาทิเช่น การฟอกสีฟันวีเนียร์จัดฟัน, จัดฟันใส, จัดฟันดามอน, จัดฟัน Invisalignฟันปลอมตัดเหงือกรากฟันเทียม ฯลฯ

เรามีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด รวมถึงการบริการอันเป็นเลิศ เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การทำฟันที่เป็นมากกว่าการทำฟันทั่วๆไป การให้ข้อมูลเพื่อความเข้าใจมากที่สุด

cosdent by slc คลินิก ทันตกรรม คอสเดนท์ 19
cosdent by slc คลินิก ทันตกรรม คอสเดนท์ 3

เป้าหมายที่ไม่มีวันหยุดพัฒนา

นอกจากความสวยงามแล้วนั้น ศูนย์ทันตกรรม COSDENT ยังเน้นการรักษาฟันทุกประเภทด้วย เนื่องจากเรามีทีมเฉพาะทาง จึงทำให้เราพร้อมที่จะดูแลอย่างครบวงจร การวินิจฉัยและการรักษาจาก ทีมแพทย์ และตรวจสอบวิเคราะห์ด้วยระบบ XRAY digital ทั้งหมด เพื่อให้คนไข้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ

รวมถึงทีมผู้บริหาร ที่เป็นครอบครัวทันตแพทย์ มายาวนานถึง 4 รุ่นด้วยกัน โดยมี ทพญ. อรวดี เกียรติเสชสุนทร ทันตแพทย์หญิงเจ้าของ care dental clinic ที่เป็นทันตแพทย์มายาวนานกว่า 35 ปี และยังสืบทอดมาถึงรุ่นลูกนับเป็นทันตแพทย์ติดต่อกับมาเป็นรุ่นที่ 4 แล้ว

จึงทำให้ทั้งความเข้าใจ และการสร้างทีมงาน การคัดสรรสิ่งต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณได้รับและเกิดความเข้าใจ ที่มาของปัญหาอย่างละเอียด และเข้าใจง่าย

เราเชื่อมั่นว่าการสร้างความเข้าใจและการวางแผนการรักษาที่ละเอียดคือสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้คนไข้เข้าใจกระบวนการต่างๆ ซึ่งจะทำให้ผลลัพธ์ของการรักษาออกมากได้ดีที่สุด

ความเหมือนที่แตกต่าง ครบเครื่องและชำนาญ

คลินิกทันตกรรมคอสเดนท์มุ่งมั่นพัฒนาการบริการ และการสร้างประสบการณ์ในการทำฟันให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆโดยมีเป้าหมายหลัก คือ

“การสร้างรอยยิ้มที่สวยงาม พร้อมกับสุขภาพฟันที่แข็งแรง ด้วยความจริงใจและความเป็นมืออาชีพ”

cosdent by slc คลินิก ทันตกรรม คอสเดนท์ 17
ติดต่อคลินิก

ดูรายละเอียดเพื่อติดต่อคลินิกและนัดเข้ามาปรึกษา และ แก้ไขรอยยิ้มของคุณ

“เพราะฟันสวย สร้างได้”

Scroll to Top