ความเป็นมา และ เป้าหมายของ คลินิกทันตกรรม คอสเดนท์ COSDENT by SLC

คลินิกทันตกรรมคอสเดนท์

คลินิกทันตกรรมคอสเดนท์ เป็นคลินิกที่เน้นการออกแบบ ดูแล รอยยิ้มของคุณให้สวยงาม พร้อมการดูแลรักษาสุขภาพฟันให้แข็งแรงสมบูรณ์ เราเป็นคลินิกทันตกรรมที่ดูแลรักษาฟันทุกประเภท โดยมีจุดเด่นที่มุ่งเน้นด้านความสวยงามเรื่องรอยยิ้ม โดยการออกแบบรอยยิ้มให้สวยงาม และยังดูแลรักษาสุขภาพฟันให้แข็งแรง โดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทาง โดยมุ่งเน้นพัฒนางานทันตกรรมต่างๆ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

การทำฟัน ในด้านทันตกรรมมีอยู่มากมาย ภาษาทางการแพทย์เรีนกนิยมเรียกกันว่า “รายการหัตถการ” หรือ “รายการการรักษา” ในด้านความสวยงามทันตกรรม ก็จะครอบคลุมอยู่เยอะมากมาย อาทิเช่น การฟอกสีฟันวีเนียร์จัดฟัน, จัดฟันใส, จัดฟันดามอน, จัดฟัน Invisalignฟันปลอมตัดเหงือกรากฟันเทียม ฯลฯ

cosdent lovely customers
cosdent lovely customers

เรามีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด รวมถึงการบริการอันเป็นเลิศ เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การทำฟันที่เป็นมากกว่าการทำฟันทั่วๆไป การให้ข้อมูลเพื่อความเข้าใจมากที่สุด

เป้าหมายที่ไม่มีวันหยุดพัฒนา

นอกจากความสวยงามแล้วนั้น ศูนย์ทันตกรรม COSDENT by SLC ยังเน้นการรักษาฟันทุกประเภทด้วย เนื่องจากเรามีทีมเฉพาะทาง จึงทำให้เราพร้อมที่จะดูแลอย่างครบวงจร การวินิจฉัยและการรักษาจาก ทีมแพทย์ และตรวจสอบวิเคราะห์ด้วยระบบ XRAY digital ทั้งหมด เพื่อให้คนไข้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ

รวมถึงทีมผู้บริหาร ที่เป็นครอบครัวทันตแพทย์ มายาวนานถึง 4 รุ่นด้วยกัน โดยมี ทพญ. อรวดี เกียรติเสชสุนทร ทันตแพทย์หญิงเจ้าของ care dental clinic ที่ประกอบสายงานมากว่า 35 ปี สืบทอดมาถึงรุ่นลูกเป็นรุ่นที่ 4 นำทั้งความเข้าใจ และการสร้างทีมงาน คัดสรรเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจที่มาของปัญหาอย่างละเอียด และเข้าใจง่าย เพระาเราเช่ือมั่นว่าการสร้างความเข้าใจและการวางแผนการรักษาที่ละเอียดคือสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้คนไข้เข้าใจกระบวนการต่างๆ ซึ่งจะทำให้ผลลัพธ์ของการรักษาออกมากได้ดีที่สุด

ทำฟัน ตรวจฟัน

คลินิกทันตกรรมคอสเดนท์มุ่งมั่นพัฒนาการบริการ และการสร้างประสบการณ์ในการทำฟันให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ

ความเหมือนที่แตกต่าง เพราะเราทำงานเป็นครอบครัว

นอกเหนือจากนี้ COSDENT by SLC ยังเป็นหนึ่งในเครือของ บริษัท SLC Group ที่มี SLC clinic คลินิกความงามระดัยประเทศ Claire by SLC การดูแลเรื่องเล็บ ผม คิ้วให้สวยงาม Iwish product by SLC อาหารเสริมเพื่อให้คุณมีสุขภาพที่ดีจากภายใน SLC Hospital ที่มีทั้งศัลยกรรมและทันตกรรม ที่ครบครัน แบบมาทีเดียวสวยได้ตั้งแต่หัวจรดเท้า โดยทีมแพทย์ที่ชำนาญการทุกๆฝ่ายๆ คุณจึงมั่นใจได้ว่าที่นี้คือศูนย์กลางแห่งความสวยงามที่คุณไว้วางใจ และสามารถที่จะทำให้คุณเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าได้อย่างมีมาตราฐาน

คลินิกทันตกรรมคอสเดนท์มุ่งมั่นพัฒนาการบริการ และการสร้างประสบการณ์ในการทำฟันให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆโดยมีเป้าหมายหลัก คือ

“การสร้างรอยยิ้มที่สวยงาม พร้อมกับสุขภาพฟันที่แข็งแรง ด้วยความจริงใจและความเป็นมืออาชีพ”

ที่มา วิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมายของ COSDENT by SLC

Cosmetic Dentistry – นิยามความสวยงามของฟัน เป็นโจทย์ที่คลินิก COSDENT by SLC ได้นำมาวิเคราะห์ และมองหาว่าความหมายมันคืออะไร

ความสวยงามได้ถูกนิยามว่าคือสถานภาพ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินและความชื่นชมผ่านการเข้าใจ รับรู้ถึงความสมดุลย์ สัดส่วนและแรงดึงดูดของสิ่งๆนั้นซึ่งอาจจะเป็นบุคคล สัตว์ สิ่งของ เหตุการณ์ สถานที่ ดนตรี ศิลปะหรือความคิด

ฉะนั้นการจะเข้าใจถึงธรรมชาติและความหมายของ ความงามจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงปรัชญาของสุนทรียศาสตร์

อ้างอิง จากผลงานวิจัยกลุ่มนักปราชญ์ที่ผ่านมาทำให้ พบว่ามีกลุ่มที่เชื่อว่าความงามนั้นเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับ ผู้รับรู้ และอีกกลุ่มที่เชื่อว่าความงามนั้นมีค่าเที่ยงแท้

ทฤษฎีความงาม นั้น ได้ถูกพบตั้งแต่ยุคสมัยนักปราชญ์กรีกก่อนโสกราตีส เช่น พีทาโกรัสได้สันนิษฐานถึงความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์และ ความงามพีทาโกรัสสังเกตว่าสิ่งที่มีสัดส่วนตามสัดส่วนทองคำ (golden ratio)

การวิจัยในปัจจุบันพบว่ามนุษย์ที่มีหน้าตาที่สมดุลย์ และเป็นสัดส่วนตามสัดส่วนทองคำ
มักจะถูกมองว่างามกว่าคนอื่นๆ ซึ่งทฤษฎีนี้เป็นพื้นฐานว่าความงามนั้น มีค่าที่เที่ยงแท้และไม่เกี่ยวข้องกับผู้รับรู้

นอกจากนี้ความสมดุลได้ถูกพิสูจน์จาก หลักการทางวิทยาศาสตร์ว่ามีผลดึงดูด ต่อสายตาของมนุษย์จากงานวิจัยของ Professor Gordon Patzer’s พบว่ามีองค์ประกอบอยู่ 5 อย่างที่เป็นแรงดึงดูดของรูปลักษณ์บนใบหน้า

  • ฟัน 76%
  • ยิ้ม 75%
  • ริมฝีปาก 75%
  • ตา 63%
  • จมูก 58%

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นการออกแบบความงาม บนใบหน้าไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องฟัน แต่หมายถึงองค์ประกอบบนใบหน้าทั้งหมดว่า จะทำอย่างไรให้ใบหน้าได้รับความสมดุลย์ และความสวยงามที่เป็นธรรมชาติจาก “รอยยิ้ม”

และด้วยนวัตกรรมทางด้านการออกแบบ ให้สมดุลย์นั้นคลินิกทันตกรรมคอสเดนท์ จึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาการออกแบบรูปฟันให้เหมาะสม และเป็นธรรมชาติเพื่อให้รูปฟันและสุขภาพฟันอยู่อย่างคงทนและเหมาะสมกับคำว่า “ความสวยงาม”

และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของ ที่มา วิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย ของคลินิกทันตกรรม COSDENTbySLC

โดยที่จริงแล้วนั้น เราไม่ได้เพียงจะให้ทุกๆคนได้รับ ความสวยงามแต่ยังเป็นเรื่องของสุขภาพฟันที่ดูแลโดย ทีมทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

และยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด ทางคลินิกต้องการให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อให้คลินิก ของเราได้รับความมรักที่สวยงามเหมือน ดังความสวยงามที่เราบรรจงและปราณีตมอบให้เช่นกัน

คลินิกทันตกรรมคอสเดนท์

“เพราะฟันสวย สร้างได้”

Service – ประเภทการรักษา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)